Til nye og etablerte kunder

Fra 1.02.18 er jeg seniorrådgiver i Bouvet.

Ta gjerne kontakt med meg – tlf.nummer er som før, men mailadressen er endret:

Mobil +47 916 09 567

marit.synnevag@bouvet.no


bouvet.no


 

 

 

Marit C. Synnevåg

mcs-2.jpg

Jeg er Marit C. Synnevåg. Min utdanningsbakgrunn er mastergrad i kunnskapsledelse/Master of Knowledge management fra Copenhagen Business School (CBS) og siviløkonom fra NHH. Jobb- og konsulenterfaring er knyttet til ulike deler av offentlig sektor – departementer og direktorater, andre offentlige virksomheter/forvaltningsorgan og etater i ulike sektorer og politikkområder: utdanning, forskning og innovasjon, velferdspolitikk og integreringspolitikk. En rød tråd gjennom mange oppdrag handler om digitalisering og organisasjonsutvikling. 

Mine leveranser skal preges av faglig integritet og grundighet – med teoretisk forankring og praksisforståelse. Det er en selvfølge å forstå kundens kontekst.  Jeg bruker ulike perspektiver på og verktøy innen kunnskapsledelse, organisasjonslæring, strategiutvikling, prosjekt- og prosesstledelse. Oppdragene rettes både mot enkeltledere, lederteam og medarbeidere, avdelinger og hele organisasjonen.

Porteføljen av oppdrag preges av en rekke langvarige oppdrag og gjenkjøp. Jeg er opptatt av å ha en arbeidsstil preget av åpenhet, humor, engasjement og leveringsdyktighet – i tett dialog med kunden. Relasjonsbygging og utvikling av gjensidig tillit er grunnmuren i konsulentarbeidet. Det er mye inspirasjon i godt samspill med kunder, men jeg trenger også en dose natur og fysisk aktivitet for å få energi og trøkk.

Ambisjonen min er at det skal gjøre en forskjell å bruke mine konsulenttjenester

Logg inn
webdesign: © Johannes Strand Design