Velkommen til mcs:consult

mcs:consult er et enkeltpersonforetak med konsulent Marit C. Synnevåg som daglig leder.

Firmaet tilbyr en rekke konsulenttjenester i form av analyser, utviklingsprosesser, rådgivning og veiledning. Tjenestehjulet viser mer om tjenestene som tilbys

 

Marit C. Synnevåg

mcs-2.jpg

Jeg er Marit C. Synnevåg. Min utdanningsbakgrunn er mastergrad i kunnskapsledelse/Master of Knowledge management fra Copenhagen Business School (CBS) og siviløkonom fra NHH. Jobb- og konsulenterfaring er knyttet til ulike deler av offentlig sektor – departementer og direktorater, andre offentlige virksomheter/forvaltningsorgan og etater i ulike sektorer og politikkområder: utdanning, IKT/digitale verktøy, forskning og innovasjon, distrikts- og regionalpolitikk, boligpolitikk og integreringspolitikk.  

Mine leveranser skal preges av faglig integritet og grundighet – med teoretisk forankring og praksisforståelse. Det er en selvfølge å forstå kundens kontekst.  Jeg bruker ulike perspektiver på og verktøy innen kunnskapsledelse, organisasjonslæring, strategiutvikling, prosjekt- og prosesstledelse. Oppdragene rettes både mot enkeltledere, lederteam og medarbeidere, avdelinger og hele organisasjonen.

Konsulentporteføljen preges av en rekke langvarige oppdrag og gjenkjøp. Jeg er opptatt av å ha en arbeidsstil preget av åpenhet, humor, engasjement og leveringsdyktighet – i tett dialog med kunden. Relasjonsbygging er grunnmuren i mitt konsulentarbeid. Det er mye inspirasjon i et godt samspill med kunder, men jeg henter også energi og styrke fra vandringer i naturen og toppturer i fjellet. 

Ambisjonen min er at det skal gjøre en forskjell å bruke mine konsulenttjenester

Logg inn
webdesign: © Johannes Strand Design