CV (skroll nedover)

Født 1960
Utdannelse:

 • PhD kurs NTNU: Organisatorisk læring
 • Master i kunnskapsledelse, Copenhagen Business School/HiNT og HiST
 • Siviløkonom NHH
 • Fransk mellomfag, NTNU
 • Statsvitenskap grunnfag, UiO  

Konsulenterfaring:

 • mcs:consult (etablert 2005)  jobber primært med kunder i offentlig sektor:   departementer, direktorater, andre offentlige virksomheter og etater.
 • Seniorrådgiver i Scandpower Information Technology as (2002-2005)

Annen Arbeidserfaring:

 • 5 år som rådgiver og utredningsleder i Kommunal- og regionaldepartementet
 • 8 år som spesialrådgiver og programkoordinator i Norges forskningsråd – Strategistab og næringsrettet FoU/innovasjon
 • Ulike timelærerstillinger økonomisk-administrative fag

Sektorkompetanse/politikkområder:

 • Utdanning, IKT og læring, forsknings- og innovasjonspolitikk, næringsrettet FoU, distrikts og regionalpolitikk, boligpolitikk og integrerings- og mangfoldspolitikk.

Jobber med oppdrag knyttet til digitalisering, strategiutvikling og kunnskapsledelse hvor utvikling av organisasjonens læring står i sentrum. Både lederskap og medarbeiderskap vektlegges. Jeg har utviklet egne verktøy for å systematisere læringsprosesser.

 • Kunnskapsledelse
 • Organisasjonslæring
 • Stratgiutvikling
 • Digitalisering
 • Prosjekt- og programledelse
 • Ledelse av utviklingsprosesser
 • Fasiliterer workshops og andre prosesser
 • Kartlegginger, utredninger og kunnskapssynteser


 

 


 

We had the experience but missed the meaning.” Reflection is about getting the meaning.

                                                                                T.S.Elliot & Henry Mintzberg

Logg inn
webdesign: © Johannes Strand Design