Kunder & Oppdrag

mcs:consult har langsiktige kontrakter, rammeavtaler og en rekke gjenkjøp, men også kortvarige oppdrag. Følgende kunder og oppdrag er og har vært sentrale (skroll nedover):

 • Olje- og energidepartementet: Prosjektleder for prosjektet "Digital jobbhverdag - kartlegging", i samarbeid med Red Tape Crossing as og Agenda Kaupang as.
 • Høgskolen i Sør-Øst Norge: Timelærer i kunnskapsledelse på Executive Master of Management
 • Oslo kommune - Utdanningsetaten: Prosessledelse for nye konsepter for videregående opplæring, i samarbeid med Red Tape Crossing as.
 • Kunnskapsdepartementet: Prosjektleder for prosjektet "Digital jobbhverdag", i samarbeid med Red Tape Crossing as.
 • Nasjonal digital læringsarena (NDLA): Rammeavtale i samarbeid med Agenda Kaupang as.
 • Senter for IKT i utdanningen:
  • Rammeavtale om prosjektledelse for IKT-rådgivning - sammen med konsulentfirma A-2 Norge
   • Utredning om DVM: Den virtuelle matematikkskolen
   • Prosjektstøtte for utvikling av etter- og videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC (100 % nettbasert studie i grunnleggende matematikk)
   • Prosjektstøtte for utvikling av etter- og videreutdanningstilbudet MatematikkMOOC     (100 % nettbasert studium i matematikkdidaktikk)
   • Kvalitativ undersøkelse av Den virtuelle matematikkskolen - ungdomsskolesatsingen. DVM-U
  • Strategiutvikling og organisasjonsutvikling
  • Prosessledelse/fasilitering av workshops.
 • Utdanningsdirektoratet – mange oppdrag: 
  • Strategirådgivning for Realfagskommunesatsingen
  • Strategirådgivning for Språkkommunesatsingen
  • Faglig bistand til Veilederkorps 2014, Veilederkorps 2015 og Veilederkorps 2016
  • Faglig bistand  for Ungdomstrinn i utvikling
  • Faglig bistand til FYR-satsingen 2014-2015
  • Andre oppdrag: programutvikling, prosessledelse, kunnskapsledelse, caseanalyser, skoleledelse, sosialpedagogisk rådgivning.
 • Husbanken: Systematisering av kunnskap og organisatorisk læring -  i samarbeid med Rambøll Management Consulting as.
 • Husbanken Region øst – mange oppdrag: Samarbeidsstruktur Husbanken og Oslo kommune. Læringsplattform for regionkontoret. Kunnskapsledelse i praksis og utvikling av lærende organisasjon. Programutvikling og programdrift (Boligsosialt utviklingsprogram og Program for Områdeløft).IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: Strategiutvikling og kunnskapsutvikling
 • Akershus fylkeskommune: Bistand til organisasjonsutvikling
 • Vitenparken Campus Ås: Prosjektstøtte gjennomføring og evaluering av samarbeid med vgs.
 • Frogn videregående skole, Akershus: Profil- og identitetsprosess og prosjektstøtte
 • Ullern videregående skole, Oslo: Prosessledelse "Ullern 2015"
 • Valler videregående skole, Akershus: Bistand i strategi- og profilprosess. 
 • ITU ved Universitetet i Oslo (nå Senter for IKT i utdanningen) – ulike oppdrag knyttet til utredning, kunnskapssynteser, prosessledelse og workshops om IKT og læring
 • Kommunal- og regionaldepartementet: regional kompetanseutvikling og fleksibilisering av læring
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag/HiST  – rådgivning IKT-strategi for HiST
 • KS - Kommunenes sentralforbund  strategiutvikling (IKT i grunnopplæringen) og planlegging
 • Drammen kommune  prosjektutvikling  (IKT og skole)
 • Norgesuniversitetet  strategiutvikling, workshops, prosessledelse, fagekspert i søknadsvurdering.
 • Norges forskningsråd – programutvikling og -drift og kunnskaps- og læringsplanlegging  (Utdanningsforskning)
 • Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet): - prosjektledelse, programkoordinering, programutvikling (Program for digital kompetanse)
 • Microsoft Norge as– prosjektutforming og prosessledelse (IKT og skole)

 

We can know more than we can tell

                                                            Polanyi 1967

Logg inn
webdesign: © Johannes Strand Design