Jeg tilbyr en rekke tjenester slik tjenestehjulet viser. I stadig større grad inngår DIGITALISERING i både i strategi- og organisasjonsutvikling.

Kundens behov og utfordringer definerer tilnærming og de verktøy jeg anvender. Jeg har ikke tro på "oppskrifter" som passer for alle. Teoretisk forankring er grunnleggende, men de praktisk tilpassede løsningene er aller viktigst, og som regel mest treffsikkert.

"Context is king"

Målet mitt er å ha tett dialog med kunden, forstå konteksten og organisasjonens særpreg, undersøke situasjonen før oppdraget skyter fart. 

Ingen oppdrag startes uten grundig innsikt i kundens utfordringer og hverdag. Det settes av tid til å skape et tillitsfullt samspill og en best mulig kunnskapsbase ved oppstart.

Mange organisasjoner etterspør konsulenter for å få ekstra kapasitet og ny kompetanse som representerer det “eksterne blikket”, noe nytt og annerledes.  

 


Hvis det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremmest passe på at finde ham der hvor han er, og begynde der.

Søren A. Kierkegaard

Logg inn
webdesign: © Johannes Strand Design