Analyse & Syntese & Utredning

Jeg utfører oppdrag som setter sammen og kunnskap i form av synteser eller analyser. Analysene er ofte i grenseland til evaluering. Her bruker jeg ulike kvalitative metoder

Utarbeidelse av:

  • Kunnskapsoversikter/kunnskapssynteser - gjennomgang av ulike typer dokumentasjon
  • Kartleggingsrapporter - undersøkelse av status
  • Caseanalyser som går i dybden - enkelt caser eller sammenligning av flere caser 

Ulike metoder:                                                                                                                            

  • Prosessuelle grep – fasilitering av læringsarenaer og workshops  
  • Intervjuer og samtaler
  • Diskursanalyser

Sluttproduktet for slike oppdrag er ofte kortfattede rapporter og presentasjoner hvor det legges vekt på formidlingsaspektet til ulike målgrupper, avhengig av kundens behov.

I min portefølje er det også flere utredningsoppdrag.

En variant av Kolbs læringssirkel er alltid nyttig: Å se sammenhengen mellom å planlegge, utprøve, gjennomføre,evaluere, reflektere, lære, endre....og planlegge på nytt

Logg inn
webdesign: © Johannes Strand Design