Programmetodikk

Jeg har lang erfaring med programmetodikken brukt innenfor ulike samfunns- og politikkområder: forskning, næringsrettet innovasjon, utdannings- og velferdspolitikk.  Som konsulent har jeg vært innleid som programkoordinator eller jeg har vært rådgiver og veileder for ledere eller programledere.

Programmetoden kan være en egnet strategi for å planlegge og realisere langsiktige, komplekse satsinger med mange aktører. Program er en metode for å strukturere og organisere en satsing med mange prosjekter og delprosjekter.

Programmer er som regel konsepter, de innebærer både design, strukturering og oppfølging. Sluttprodukter jeg tilbyr er ofte bistand til utforming av programkonsepter, programbeskrivelser, men det kan også handle om rådgivning til programdrift og – utvikling.

 

 

Prosjekter som støtter opp under samme strategiske tema, kan utgjøre et program - en slags overbygning eller rammeverk

Logg inn
webdesign: © Johannes Strand Design