Prosessledelse

Jeg tilbyr prosessledelse i form av å fasilitere  ulike refleksjons- og læringsarenaer hvor deltagerne opplever at de blir hørt, ivaretatt og utfordret. Gode arenaer skal være meningsfulle og tilføre noe nytt til deltagerne. Jeg knytter som regel prosessledelse til andre leveranser, og tilbyr følgende:

  • Workshops i ulike formater og varianter
    Verksteder
    Prosjekt- og programsamlinger 
    Ulike fora eller kompliserte møter

Som prosessleder anvender jeg anerkjente metodikker, men aller viktigst er den grunnleggende verdien jeg jobber etter: Respekten for andres kunnskap og det å skape rom og atmosfære med takhøyde for at kunnskap, både den eksplisitte og den tause, får en plass.

 

Som prosessleder er jeg opptatt av å gjøre det usynlige synlig

Logg inn
webdesign: © Johannes Strand Design