Prosjektledelse

Prosjektorganisering, rolle- og målavklaring er grunnpilarer i prosjektplanlegging og – planer. 

Svært mye utviklingsarbeid i offentlig sektor er prosjektarbeid, men prosjektkulturen varierer. Prosjektledelse handler for meg om å ta i bruk ulike prosjektverktøy. Jeg legger spesielt vekt på prosjektbestillingen – hva er det man egentlig vil? En presis bestilling er ofte halve jobben.  Tydelig faseinndeling og leveranser er et “must”.

Læringssløyfer underveis er alltid viktig for å lykkes.

Jeg bistår kunden både i bestillingsfasen, i selve prosjektplanleggingen og i gjennomføringsfasen. Generelt mener jeg at kunden selv bør være prosjektleder, mens jeg bistår som mentor eller rådgiver, som en støttespiller og kritisk venn. Det er kundens behov som avgjør dette.

Offentlige virksomheter har som oftest utviklet egne prosjektverktøy og -maler. Jeg bruker disse eller andre anerkjente verktøy.

For meg henger god prosjektledelse som oftest tett sammen med god prosessledelse

Logg inn
webdesign: © Johannes Strand Design